Vi uppmuntrar forskningsbibliotekarier att lista denna tidskrift i deras elektroniska tidskriftssamling. Likaså är det värt att notera att denna tidskrift använder ett publicseringssystem med open source, vilket kan vara lämpligt för bibliotekarier som tillhandahåller/upprätthåller tidskrifter som fakultetens personal driver (se Open Journal Systems).