Vi uppmuntrar läsare att registrera sig för att få uppdateringar om nya nummeer för tidskriften. Använd länken Register överst på hemsidan. Registreringen innebär att läsaren får epost med en innehållsförteckning för varje nytt nummer för tidskriften. Listan gör det också möjligt för tidskriften att göra anspråk på att ha en viss mängd läsare. Se tidskriftens Privacy Statement, vilken säkerställer att läsarens namn och epostadresser inte kommer att användas för andra syften.