Forskarnas galleri

forskningskommunikation i det trovärdiga rummet

  • Lotti Dorthé Malmö University Library
  • Sara Kjellberg Malmö University Library https://orcid.org/0000-0001-7936-6643
  • Annsofie Olsson Malmö University Library
  • Lotta Wogensen Malmö University Library

Abstract

På Malmö universitetsbibliotek har vi länge diskuterat nya former för forskningskommunikation i biblioteket. Med forskningskommunikation avser vi forskning som kommuniceras från akademin till det omgivande samhället. Redan för tio år sedan arbetade en grupp med dessa frågor utifrån samverkansperspektivet i projektet ”Forskningskommunikation i det fysiska biblioteket” (Bergenäs et al., 2009). I projektets slutrapport finns förslag på olika nivåer av utställningsverksamhet i biblioteket, från enklare evenemang som kan förverkligas inom ramen för befintlig verksamhet till en permanent organisation kring ett forskarnas galleri där extra resurser är nödvändiga. (Bergenäs et al, s 31ff). Sedan projektet avslutades har biblioteket skapat en organisatorisk hemvist för utställnings- och evenemangsverksamheten i Team lärandemiljö. Teamet, som består av nio personer från olika delar av biblioteksorganisationen, har utvecklat och ansvarar för evenemang som Forskning på tapeten, Bokstafetten och Studenternas galleri.

Med dessa erfarenheter som utgångspunkt, formulerade vi en ansökan till Riksbankens jubileumsfond vid deras utlysning av kommunikationsprojekt. Vi tilldelades ett bidrag för att
tillsammans med forskare göra universitetets forskning tillgänglig och synlig i form av utställningar på biblioteket. Vid tidpunkten för ansökan hade vi dedikerat en yta för utställningar, som vi benämnde boxen. Vi hade redan producerat ett par utställningar med fokus på ett dagsaktuellt ämne som vi lät forskare kommentera för att testa utställningsformen. Projektet Forskarnas galleri innebar en tydligare inriktning för utställningarna, att lyfta fram själva forskningen och att ge besökarna möjlighet till eftertanke och diskussion. Syftet med detta paper är att diskutera utställningsverksamhet på högskole- och universitetsbibliotek utifrån de lärdomar vi fått under projekttiden. Vad innebär forskningskommunikation på bibliotek genom utställningar? Vad behövs för att skapa en utställning i biblioteket? Vilken betydelse har bibliotekarien för produktionen?

References

Bergenäs, Elisabeth, Dorthé, Lotti, Olsson, Ann-Sofie, Schmitz, Ewa, Svensson, Anneli &Tapia, Pablo (2009). Forskningskommunikation i det fysiska biblioteket. Biblioteket som en
öppen mötesplats och ett ställe för samverkan? Malmö högskola, Bibliotek och IT. Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2043/8861
Bergenäs, Elisabeth, Hallberg, Ingrid, Helg Granbom, Anna, Rasmussen, Helen & Zaar, Jessica (2013). Studenthandledning i frirummet: Bibliotek och Studieverkstad utforskar
gränser. Tillgänglig på internet: http://hdl.handle.net/2043/15231
Bäckström, Mattias (2016). Att bygga innehåll med utställningar : utställningsproduktion som forskningprocess. Lund : Nordic Academic Press
Davidsson, Eva (2009). Enhancing Visitors’ Interest in Science – A Possibility or A Paradox? Research in Science Education, Vol. 39 (2), s. 197-213
Elmborg, James, Jacobs, Heidi LM, McElroy, Kelly, & Nelson, Robert (2015). Making a Third Space for Student Voices in Two Academic Libraries, Vol. 55(2), s.144-155.
Eriksson, Rune (2017). Litterære udstillinger i biblioteksrummet. Biblioteksdidaktik. Red. Cecilie Laskie. [København] : Hans Reitzel, s. 157-181
Fichtelius, Erik, Enarson, Eva, Hansson, Krister, Klein, Jesper & Persson, Christina (red.) (2017). Den femte statsmakten: bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. [Stockholm]: Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi
George, Adrian (2015). The curator's handbook : museums, commercial galleries, independent spacesLondon : Thames & Hudson
Giniewska, Ewa, Lundgren, Ib, Rasmussen, Helen, Sedvall, Karin, Wogensen, Lotta, Zaar, Jessica & Schmitz, Ewa (2012). Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö: slutrapport. Tillgänglig på internet: http://hdl.handle.net/2043/14310
Horst, Maja; Davies, Sarah Rachael; Irwin, Alan. Reframing Science Communication. The Handbook of Science and Technology Studies. Red. / Ulrike Felt; Rayvon Fouché; Clark A. Miller; Laurel Smith-Doerr. 4. ed. Cambridge : MIT Press, 2016 s. 881-907
Kjellberg, Sara (2010). Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären. Lunds universitet.
Knorr-Cetina, K. (1999). Epistemic cultures : how the sciences make knowledge. Cambridge, Mass.:Harvard University Press.
Matassa, Freda (2014). Organizing exhibitions: a handbook for museums, libraries and archives. London: Facet
Oldenburg, Ray (1999). The great good place : cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community. New York : Marlowe ; [Berkeley, Calif.]
Reason, Peter & Bradbury, Hilary (red.) (2008). The SAGE handbook of action research: participative inquiry and practice. Los Angeles, [Calif.]: SAGE.
Robertson, Toni & Simonsen, Jesper (2013) Participatory design: an introduction. Red. Simonsen, Jesper & Robertson, Toni (red.) Routledge international handbook of participatory design. New York: Routledge. s. 21-38
Serrell, Beverly (2015). Exhibit labels: an interpretive approach. 2. ed. Maryland: Rowman et LittlefieldSwanick, Sean, Rankin, Sharon & Reinhart, Melinda (2015). Curating Exhibitions in Academic Libraries: Practical Steps. Practical Academic Librarianship: The International Journal of the SLA, Vol. 5(2) s. 1-22.
Swanick, Sean, Rankin, Sharon & Reinhart, Melinda (2015). Curating Exhibitions in Academic Libraries: Practical Steps. Practical Academic Librarianship: The International Journal of the SLA, vol. 5 nr. 2 s. 1-22.
Wold, Agnes (2017). “Universitetets fjärde uppgift”. Fokus. Hämtad på internet 30 augusti, 2018 från https://www.fokus.se/2017/06/universitetets-fjarde-uppgift/
Vos, Aat (2017). How to create a relevant public space. Rotterdam : nai010 uitgevers
Published
2018-09-27