Slutrapport för projekt om ny bibliotekssystemmiljö. Projektets syfte var att få fram ett beslutsunderlag för hur en ny eller förändrad bibliotekssystemmiljö kan stödja bibliotekets verksamhet från 2016. Detta innebär att:

- Undersöka behoven utifrån processer för att få fram lösningar som ökar nyttan och effektiviteten samt kvaliteten i verksamheten.

- Analysera konsekvenserna av olika alternativa lösningar för en kommande bibliotekssystemiljö.

- Skapa ett underlag med rekommendationer för beslut i ledningsgruppen.

Published: 2017-01-05
  • Per Egevad, Alexander Ekvall, Karin Ericson Lagerås, Charlotte Hertzberg, Tobias Johansson, Linda Karlsson, Ib Lundgren, Linda Trygg
    1-23